Ile de France Skaaptelersgenootskap van Suid Afrika

Sedert die ontstaan van die eerste geregistreerde Ile de France kudde in Suid-Afrika, het ‘n aantal merkwaardige kenmerke van die ras alombekend geword. Die Ile de France is ‘n groot, gladde lyf, poenskop vleisskaap, wat oor die vermoë beskik om “buite-seisoen” te teel en maak dit dus moontlik om elke 7-8 maande te laat lam wat in die praktyk 1,3 dragtigheid per ooi per jaar beteken. Die ras is bekend vir sy hoë vrugbaarheid en goeie moeder eienskappe, beskik oor uitstekende groei vermoë en is bekend vir sy unieke karkas eienskappe.

Missie van Ile de France

Dit is die missie van die Ile de France Genootskap om Ile de France Super Slaglamproduksie te bevorder – Kwaliteit vleis aan die verbruiker

Ile de France Doelstelling

Die doel van die Ile de France Genootskap is om telers te ondersteun en aan te moedig in hul poging om die ras te verbeter.  Deur te konsentreer op die ekonomiese aspek van teling en gebruik te maak van produksie aantekeninge kan diere met hoë vrugbaarheid, meerling eienskappe en goeie gewigstoename geidentifiseer word, om sodoende meer uitstaande karkasse te produseer:

  • Doeltreffende ooiproduksie – vrugbaarheid (ouderdom by geslagsrypheid, laminterval en kosepsietempo). Teelkragtigheid (aantal lammers gebore per dragtigheid). Moedereienskappe (melkproduksie en oorlewing van lammers tot en met speen
  • Verbeterde lamgroei – massa van lam (gemeet by speen per ooi eenheid). Karkas kwaliteit (gemeet teen uitstaande nasionale karkas kompetisie resultate)
  • Die Ile de France ras is ideaal om hierdie ekonomiese doelwitte te vervul

Teel enige plek met die Ile de France

Ile de France skape is reeds in meer as 30 lande regoor die wêreld gevestig. Die ras is bekend vir sy uitstekende prestasies onder ekstensiewe, semi-intensiewe en intensiewe toestande.