Breed Information

Tipe

Vleis ras.

Oorsprong van die ras

Die Ile de France word sedert 1822 in Frankryk geteel. Die eerste Ile de France skape het in 1903, in Suid-Afrika aangekom. Dit was ‘n geskenk van ‘n madame Arnaud Ginchard aan die “boere” van Suid-Afrika. Hierdie skape was uit die stoet van die beroemde Franse teler, Delacour van Gouzangrez. Gedurende die 1930’s en 1970’s, is skape ingevoer vir navorsing doeleindes. Die eerste kommersiële Ile de France skape is in 1972 ingevoer deur privaat telers. Die Ile de France Telers Genootskap is in 1980 gestig.

Beskrywing

Die Ile de France is ‘n groot, gladde lyf, poenskop vleisskaap. Dit produseer ‘n sterk wit wol van aanvaarbare gehalte, vry van gekleurde vessel.

Produksie norme

Geboorte massa: 3 – 5kg

42-dae gewig: 19-24 kg

100-dae gewig 34 – 41 kg

Volwasse ooie: 70-90 kg

Vag gewig van ooie: 3 – 4,5 kg

Vesel deursnee: 23 – 27 μm

Produkte

• Vleis – Vroegrypheid verseker ‘n kwaliteit karkas op ‘n vroeë ouderdom,  ‘n slaglam wat markgereed is op 100 dae.

• Wol – Sterk wit wol, vry van kemp en gekleurde vesels.

• Kruisras lammers – Gebruik as vader lyn vir kruisteling. Kruisgeteelde lammers is swaarder met ‘n beter vetverspreiding.

 

Produksie Eienskappe

Geboortemassa

Onder normale voedingtoestande is lammers klein met geboorte, en lamprobleme kom baie selde voor.  Die lewenskragtigheid van pasgebore lammers is opvallend. Voeg hierby die uitstekende moedereienskappe van die Ile de France ooi en vrektes word tot die minimum beperk.

Groeisnelheid

Die Ile de France lam het die vermoë om geweldig vinnig massa te vermeerder. Onder goeie voedings toestande word massa op 42 dae tussen 19 en 22 kg en op 100 dae van tussen 34 – 41 kg maklik behaal. Vandaar die gewildheid van die Ile de France en Ile de France kruislam. Dit stel die slaglam produsent in staat om op 100 dae lammers te bemark en sodoende kan meer ooie op dieselfde weiding aangehou word.

Karkas Eienskappe

Resultate behaal in die Nasionale Slaglamkarkas kompetisie het onteenseglik die uitstaande karkas eienskappe van die Ile de France bewys. Die Ile de France beskik oor ‘n bo-gemiddelde uitslag persentasie van gemiddeld 53%. Daar is ook ‘n amptelike rekord van 66.4% tydens ‘n slaglamkompetisie

Kenmerkend is:

  • Afwesigheid van oormatige vet
  • Uitstaande spier kwaliteit
  • Groot persentasie goeie snitte


Geslagsrypheid

Goed uitgegroeide ooilammers kan reeds op vroeë ouderdom ‘n massa van 55kg bereik en is dan gereed vir paring. Hierdie vroeë geslagsrypheid maak dit moontlik om gouer te selekteer, ouer diere te vervang onproduktiewe vervangings diere ‘n korter tyd in die kudde te hou.

Paring

Die Ile de France se vermoë om “buite-seisoen” te teel maak dit moontlik om elke 7-8 maande te laat lam wat in die praktyk 1,3 dragtigheid per ooi per jaar beteken.

Vrugbaarheid

Ooie beskik oor ‘n uitstekende meerling vermoë en lampersentasie van 150 tot 170% kom in kuddes voor. Waar die stelsel van drie lamseisoene in twee jaar toegepas word, is ‘n lampersentasie van 220% geen uitsondering nie. Vrugbaarheid van die ooi word eerder beïnvloed deur haar ouderdom as deur die lamseisoen. Ramme kan reeds vanaf 10 maande gebruik word as hulle voldoende uitgegroei het. Ile de France ramme is nie seisoen gebonde nie en is aktiewe werkers.

Melkvloei en Moedereienskappe

Ooie het besonder baie melk en maak twee- en drielinge met gemak groot. Kenmerkend is die uitstaande moedereienskappe van die Ile de France ooi.

Lewensduurte

Ooie produseer op ‘n ouderdom van 9-10 jaar nog uitstekend as hulle goeie voeding ontvang.  Sprekend is die geval van ‘n ooi van 11 jaar met ‘n produksie van 29 lammers.

Aanpasbaarheid

Ile de France skape is reeds in meer as 30 lande regoor die wêreld gevestig. Die ras is bekend vir sy uitstekende prestasies onder ekstensiewe, semi-intensiewe en intensiewe toestande.

Woleienskappe

Die Ile de France produseer ‘n wit wol sonder gekleurde vesel en is redelik sterk (23 – 27 mikrons). Twaalf maande vagte van ooie weeg 3 – 4,5kg en die van ramme 5 – 6kg met ‘n stapellengte van tussen 80 en 90 mm. Eerste kruise met Merino-ooie lewer ‘n uitstekende medium wol.

Kruisings

Die Ile de France besit ‘n sterk erfdwang en die ramme dra hul uitstaande bouvorm, spierontwikkeling en vinnige groei baie sterk oor op hul nageslag. Hierdie eienskappe maak die Ile de France ram baie gewild vir die produksie van slaglammers en lewer ‘n groot bydrae tot kwaliteit vleis – iets waarop die verbruiker meer en meer aandring. Ile de France kruisooie is geweldig sterk in aanvraag omrede hulle hoe vrugbaarheid, goeie melkproduksie en uitstaande moedereienskappe besit.