Links

Important Links

SA Studbook strives to improve the production effectiveness of farm animals in South Africa
http://www.studbook.co.za

Die Logix stelsel is ‘n versameling van databasisse en programme wat die diere-aantekeningsbehoeftes van n wye spektrum van rolspelers in die veebedryf aanspreek.
http://www.logix.org.za/newlogix/index.php

  Click to open