Fooie Struktuur

2022 Finansiële Jaar Eindig 31 Desember

Geboorte Kennisgewing Boek (Stamboek kan gekontak word oor die boek. Genootskap verkies dat telers registreer aan lyn by LOGIX) 
Intree FooiR 200
Ledegeld (Pro-Rata vir nuwe lede)R 3250
Botswana LedegeldR 500
BemarkingR 400
Terug Datering Fooi Lidmaatskap
Maksimum 5 jaar (per dier)
R 100
Handleiding vir StoettelersR 120
Geboorte Aanmeldings (per ooi gelam)R 11.00
HerinstellingR 35
Inspeksie Fooi
ooreenkoms tussen teler en keurder vir reis- en verblyf – riglyn R3-50 / km heen-en-weer
R3-50 per kilometer vir eerste 400km
Meer as 400km sal die Genootskap die koste betaal (lopende kostes)
Dag Fooi


R3.50 p/km

R250 p/d
GrondwetGratis
OordragteGratis
Uitgebreide Stamboom (Kan van LOGIX afgelaai word)R 30
Laat geboortes
(na 90 dae)
R 21
Honorarium: President
(per maand)

Per Kapitas

Per Kapita (Ooie ouer as 24 maande nie gelam/Ooie dae sedert laaste lam > 365dae)R 20 per ooi
Per Kapita (Lammers geen voorspeen/speen gewigte)R 10 per gewigRaadslede

Reiskoste van Raadsvergaderings: RaadsledeR 3.50 p/km
Dag Fooi Bywoning van RaadsvergaderingR 250
Verblyfkoste van RaadsvergaderingR 500
HONORARIUM: PRESIDENT/CHAIRMAN (per maand / per month)R 500

Nampo

Dag Fooi Raadslede en WerkersR 150
Reiskoste: Raadslede

Veiling Katalogusse

Veilings Katalogus Gratis (Indien veiling onder beskerming van die Genootskap aangebied word):

•    Eerste draft betaal die Genootskap/teler ‘n samestelling koste en data per dier koste.
•    Tweede draft gratis, tensy daar ‘n dier bygvoeg is wat nie op die eerste draft was nie, betaal die Genootskap/teler per dier wat bygevoeg is. Dit geld ook vir alle drafts daarna.
•    Finale katalogus betaal Genootskap/teler net ‘n samestelling koste. 

Fooie by Veilings

1% kommissie betaalbaar aan Genootskap indien ‘n Algehele Uitverkoping of Nasionale Veiling onder die beskerming van die Genootskap aangebied word

½% kommissie betaalbaar aan Genootskap indien ‘n Produksie-,Groep- en Klub veiling plaasvind onder die beskerming van die Genootskap

Bankbesonderhede

ILE DE FRANCE GENOOTSKAP
Standard Bank
Account Number:  041184017
Branch Code:  055534
Bloemfontein

S.A. STAMBOEK
Standard Bank
Account Number:  041191358
Branch Code:  055534
Bloemfontein