Vakkundige Dienste

Hiermee word u vriendelik ingelig oor die dienste en kontak persone van Stamboek en Sekretariaat om alle ongeruimdhede uit die weg te ruim.

DIE ONDERSTAANDE AFDELINGS DIEN AS ‘N VINNIGE VERWYSINGSBRON:

 
1. S.A. STAMBOEK:  Vakkundige dienste

Dit is die taak van hierdie afdeling om SA Stamboek se doelstellings ten opsigte van dienslewering uit te voer. Die werksaamhede van die afdeling behels tegniese- en vakkundige advies aan telersgenootskappe en hul lede, asook aan die INTERGIS. Hierbenewens kontroleer die afdeling die in- en uitvoere van genetiese materiaal, bestuur die prosesse verbonde aan ouerskap verifikasie, reik perde paspoorte uit en is genootskappe behulpsaam met die saamstel van skou- en veilingskatalogusse. Die programmeringsdiens van SA Stamboek ressorteer onder die Afdeling: Vakkundige Dienste. Die afdeling het ‘n personeel komponent van 4 persone.


2. S.A. STAMBOEK:  Skou-en Veilingskatalogusse

Daar bestaan verskeie verskillende formate vir veilingskatalogusse wat uit die data van die INTERGIS saamgestel kan word. In sommige gevalle staan personeel van die Afdeling genootskappe by om sulke katalogusse saam te stel. Skou katalogusse word op versoek, in samewerking met die betrokke telers- en skou genootskap, saamgestel.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za.

3. S.A. STAMBOEK:  Data-onttrekking en -verwerking

Die afdeling staan telersgenootskappe by met die ontleding van hul inligtingsbehoeftes en die ontwerp en implementering van programme om hul data behoeftes aan te spreek. Die Afdeling onderneem gereeld ad hoc data-ontleding vir telersgenootskappe in gevalle waar hulle unieke behoeftes in hierdie verband het.

Vir navrae in hierdie verband kontak Herman Labuscahgne by (051) 410 0900 of per e-pos by herman@studbook.co.za

4. S.A. STAMBOEK:  Programmering diens

Die afdeling is verantwoordelik vir die generasie van verslae en ander versoeke wat die genootskappe sal help om hulle werk en diens te vergemaklik en verbeter.

Vir navrae in hierdie verband kontak Herman Labuschagne by (051) 410 0900 of per e-pos by herman@studbook.co.za

5. S.A. STAMBOEK:  Publikasies

Die afdeling is verantwoordelik vir verskeie publikasies van die SA Stamboekvereniging, te wete die SA Stoetteler tydskrif, SA Livestock Breeding en die Handleiding vir Stoettelers.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za

6. S.A. STAMBOEK:  Finansies

Estelle Hattingh – vir enige navrae oor Stamboek rekeninge (051-4100 900) of e-pos by estelle@studbook.co.za

7. S.A. STAMBOEK:  Registrasies

Hierdie afdeling is verantwoordelik vir alle Ile de France navrae bv. oordragte, kansellasies, registrasies, navrae oor dier/e ens.

Andrea Pieterse – hanteer alle navrae oor registrasies/oordragte/kansellasies ens. (051-4100914) of e-pos andrea@studbook.co.za
Herman Labuschagne – Hoof van Registrasie afdeling (051-4100 900) of e-pos herman@studbook.co.za

8. SEKRETARIAAT

Sekretariaat is verantwoordelik vir lede administrasie bv. korrespondensie, ledegelde en lede administrasie.  Navrae oor diere registrasie en sertifikate moet aan Stamboek gerig word.   

Lede administrasie word deur die kantoor gedoen: 

 • Sorteer en distribusie van pos
 • Bywoning van vergaderings asook neem van Notules.  Opstel en tik van Agendas en Notules.
 • Direkte skakeling met telers/lede
 • Tik, liasseer en distribusie van dokumente en korrespondensie
 • Opstel van nuusbriewe
 • Bespreek van promosie artikels asook rekordhouding daarvan
 • Reël van spyseniering vir Algemene Jaarvergaderings en Raadsvergaderings
 • Hantering van alle skriftelike korrespondensie en telefoniese navrae
 • Algemene Kantoor administrasie
 • Reël van Nasionale Kampioenskappe en inskrywings
 • Voorsien die nodige dokumente aan Raadslede en telers/lede van informasie
 • Reël van Boeredae, Inligtingsdae, Inspekteurs en Beoordelaars kursusse
 • Reël van funksies
 • Grondwetlike wysigings
 • Beplanning van reklamemateriaal soos naamborde, klere en joernale
 • Wees behulpsaam met Nasionale Veilings

Claus Kempen – Secretariat Manager (051-4100 900) or e-mail claus@stemma.co.za

une Wiid – Senior Sekretaresse vir die Ile de France Genootskap (051-4100 953) of june@studbook.co.za of idf@studbook.co.za.

9. FINANSIES VAN SEKRETARIAAT

Elize Kleyn – treat all creditors of Societies (051-4100 960) or e-mail:  elizek@stemma.co.za

Eleanor de Jager – handle all debtors of Societies (051-4100 962) or e-mail eleanor@studbook.co.za

SA STAMBOEK: Tegniese Adviseurs:

 083 6316 040rampie@studbook.co.za Bloemfontein 
Siebert Vermeulen082 5484 608siebert@studbook.co.za  Bloemfontein 
Gerdus de Klerk   072 691 3600gerdus@studbook.co.zaBloemfontein
Dolf Cloete082 6603 266dolf@studbook.co.za   Vryburg  
Andries Riekert 082 4650 671andries@studbook.co.za   Pretoria   
Thalia Brameld  071 4931 111thalia@studbook.co.za Pretoria
Chanelle Steenekamp072 8364 108chanelle@studbook.co.zaWestern-Cape 
Isolde Viljoen079 4072 708isolde@studbook.co.za  Port Elizabeth     
Sarah Roberts 076 7247 907sarahdane@studbook.co.zaPietermaritzburg 

If you still have any queries, please do not hesitate to contact the office.