Raad

President

Mnr. Stefan Conradie

083 264 7101
sconradie5@gmail.com

Visie President

Mnr. Mark Gietzmann

083 278 7784
mark@hageland.co.za

Raadslid

Mnr. Gert van der Linde

079 524 7954
gert.van.der.linde@monsanto.com

Raadslid

Mnr. Francois Drotskie

082 371 7339
soois02@icloud.com

Sekretaresse

Mev. June Wiid

june@studbook.co.za