Description

RCH...produseerders van kwaliteit teeldiere. "We breed the best so you can have the best"
By RCH beklemtoon ons die Ile de France se ingebore vermoë om op ‘n baie jong ouderdom talle meerlinge te lewer en gou swaar lammers wat markgereed is te speen.

Ons boer met vroegryp-tipe diere wat hulself in alle toestande onderskei en oor baie jare tot die Ile de France ras se gewildheid bygedra het. Die beste reproduserende ooie het die vermoë om in ekstensiewe asook intensiewe stelsels as doeltreffende superlamfabrieke uit te troon.

RCH se missie is dieselfde as die IDF Genootskap se missie wat jare gelede reeds vasgelê is: – “super slaglamproduksie, kwaliteit vleis aan die verbruiker”.

In droogtetye kom net die beste, aangepaste diere die mas op, daarom is tipe en bouvorm baie belangrik binne die stoet. As voer bekostigbaar is maak telers aanpassings en skuif die plafon van diereproduksie, deur altyd te sorg dat diere toegang tot optimale voeding het, dit is dan waar daar ‘n geneigdheid kom om primêr op die beste groeiers klem te lê. Dit kan die belangrikheid van doeltreffendheid maklik laat vervaag. Droogtes en duur voer stel ondoeltreffende diere aan die kaak, so leer telers op die harde manier. Dit dwing hulle om opnuut op die werklike, fundamentele beginsels van diereteling klem te lê en herbevestig die klem op die optimale tipe diere binne die ras wat die toets van tyd kan deurstaan.

Dit is egter al herhaaldelik bewys, dat die ware staatmakers in ‘n ras die mediumraam-tipe diere is wat makliker in ‘n wye reeks omgewings- en voedingstoestande aanpas as diere wat hoog op die been en laatryp tipes is. Die natuur verdra nie uiterstes nie.

Kapasiteit en bespiering is baie belangriker as grootte. Ons gevoel is dat daar genoeg ander hoog op die been rasse beskikbaar is, hoekom dan 'n kosbare kenmerk van die uitsonderlike ras verander?
RCH hou by die vroegryp-tipe...

Location