051 410 0900   june@studbook.co.za  

Ile de France 2019 Skoue

Royal Show 2019

Pietermaritzburg

 

Ooie
Junior Kampioen Ooi – EG18005 - Ernest Woest, Gatsak
Reserwe Junior Kampioen Ooi – HL18073 – Harry Meyer, Harlin
Senior Kampioen Ooi – RC14209 – Regina Harmse, RCH
Reserwe Senior Kampioen Ooi – RC17242 – Regina Harmse, RCH
Groot Kampioen Ooi – RC14209 – Regina Harmse, RCH
Reserwe Groot Kampioen Ooi – EG18005 – Ernest Woest, Gatsak
 

Ramme
Junior Kampioen Ram – RC18029 – Regina Harmse, RCH
Reserwe Junior Kampioen Ram – HL18071 – Harry Meyer, Harlin
Senior Kampioen Ram – RC15447 – Regina Harmse, RCH
Reserwe Senior Kampioen Ram – RC17125 – Regina Harmse, RCH
Groot Kampioen Ram – RC15447 – Regina Harmse, RCH
Reserwe Groot Kampioen Ram – RC17125 – Regina Harmse, RCH
Reserwe Supreme Interras Kampioen – RC15447 
 

Teler meeste punte:

1.Regina Harmse, RCH Ile de France Stoet
 

Slaglam op die hoef onder 40kg:

1.Groep van 4 – 1ste asook reserwe groep – Regina Harmse, RCH Ile de France Stoet
2. Enkel lammers – 1ste, 2de en 3de plek – Regina Harmse, RCH Ile de France Stoet
 

Slaglam op die hoef bo 40kg:

1.Groep van 4 – 2de plek – Regina Harmse, RCH Ile de France Stoet
2.Enkel lammers – 2de plek
3.Kampioen slaglam op die hoef – 2de plek – Regina Harmse, RCH Ile de France Stoet
 

Reserwe Kampioen Dier op die Hoef:

Regina Harmse, RCH Ile de France Stoet

Slaglam aan die haak:

1.Europese Genetika: Kampioen asook Reserwe Kampioen – Regina Harmse, RCH Ile de France Stoet

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Beoordeling

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Beoordeling

Senior en Grootkampioen Ram

Beoordeling - Tertius De Wit

Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie

Beoordeling

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Slaglammers

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Groot Kampioen Ooi en Reserwe Groot Kampioen Ooi

Senior en Grootkampioen Ram

Ile De France Span

Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie

Ile De France Span

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Junior en Reserwe Junior Kampioen Rammetjies

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Regina Harmse - Europese Genetika: Kampioen asook Reserwe Kampioen

Senior en Grootkampioen Ram

Regina Harmse - Slaglam

Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie

Reserwe Supreme Kampioen en Reserwe Supreme Interras Kampioen

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Senior en Groot Kampioen Ooi

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Senior en Groot Kampioen Ram

Senior en Grootkampioen Ram

Spangees - Laaste aand met Johan van der Merwe van die Landbouweekblad en Estelle Sinkins van The Witness

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Spangees

Spangees

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Spangees

Nationale Kampioenskappe 2019

Ooie
Reserwe Junior Kampioen Ooi – Francois van Wyk, Burgersdorp
Reserwe Senior Kampioen Ooi – Francois van Wyk, Burgersdorp
Senior en Reserwe Grootkampioen Ooi – Francois van Wyk, Burgersdorp
Junior en Grootkampioen Ooi – Gerune Stoet, Prieska

Ramme
Reserwe Junior Kampioen Ram – Walcon Stoet, Stellenbosch
Reserwe Senior Kampioen Ram – Devor Stoet, Hermanus
Junior en Reserwe Grootkampioen Ram – Gert van der Linde, Mareetsane
Senior en Grootkampioen Ram – Denvor Stoet, Hermanus

Teler meeste punte:

1.    Denvor Stoet
2.    Gert van der Linde
3.    Francois van Wyk
4.    Bees Labuschagne
5.    Gerrit Erasmus
 

Beoordelaars:

Herby Rautenbach (SA)
Flip Snyman (SA)
Jose Romao  (Portugal)

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Senior en Reserve GrootKampioen Ooi

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Senior en Grootkampioen Ram

Senior en Grootkampioen Ram

Reserwe Senior Kampioen Ooi

Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie

Reserwe Junior Kampioen Ram

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Reserwe Junior Kampioen Ooi

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram
Senior en Grootkampioen Ram
Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie
Groot en Reserve Grootkampioen Ooie
Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram
Senior en Grootkampioen Ram
Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie
Groot en Reserve Grootkampioen Ooie
Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram
Senior en Grootkampioen Ram
Groot en Reserve Grootkampioen Ooie
Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram
Senior en Grootkampioen Ram
Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie
Groot en Reserve Grootkampioen Ooie
Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram
Senior en Grootkampioen Ram
Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie
Groot en Reserve Grootkampioen Ooie
Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram
Senior en Grootkampioen Ram
Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie
Groot en Reserve Grootkampioen Ooie
Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram
Senior en Grootkampioen Ram

Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie

Junior en Grootkampioen Ooi

Overvaal Kampioenskap - Ottosdal Skou

Ooie
Reserwe Junior kampioen - Gert van der Linde, Mareetsane
Junior en grootkampioen - Gert van der Linde, Mareetsane
Reserwe Senior en Senior Kampioen - Francois van Wyk, Burgersdorp

Ramme
Reserwe Junior en reserwe grootkampioen - Gert van der Linde, Mareetsane
Junior en reserwe grootkampioen - Bees Labuschagne, Mareetsane
Reserwe Senior kampioen - Gert van der Linde, Mareetsane
Senior en grootkampioen - JL Pretorius, Kuruman

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Groot en Reserve Grootkampioen Ooie

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Reserwe Junior en Reserwe Grootkampioen Ram

Senior en Grootkampioen Ram

Senior en Grootkampioen Ram

Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie

Senior en Reserwe Senior kampioen Ooie

 

Senior Champion Ewe
Junior Champion Ewe
Reserve Junior Champion Ewe

 

Senior Champion Ewe
Junior Champion Ewe
Reserve Junior Champion Ewe

 

Senior Champion Ewe
Junior Champion Ewe
Reserve Junior Champion Ewe

 

Senior Champion Ewe

 

 


Ile de France 2018 Skoue

Royal Show

25 May - 3 Junie 2018
Pietermaritzburg

Dokumente

Klas Uitslae 2018

 

Overvaal Klubveiling bewys gewildheid van Ile de France!

'n Uiters suksesvolle veiling is afgelope Saterdag aangebied deur die Overvaal Klub. Gehalte van diere op veiling was uitsonderlik en goeie pryse behaal getuig hiervan asook van die gewildheid van die Ile De France. 250 van die 253 diere aangebied is verkoop.

Hoogste prys behaal vir 'n ooi was R16000.
Verkoper: Hageland Boerdery (Klerksdorp)
Koper: Stefan Conradie (Stellenbosch).
Twee duurste ramme is ook vir R16000 verkoop.
Verkopers: Gerrit Erasmus (Prieska) en Willem van Huyssteen (Stella)
Kopers: Magda Pienaar (Bospoort) en GJ du Plessis (Potchefstroom).

Gemiddelde pryse:
Geregistreerde ramme R 9,237
Geregistreerde ooie R 6,220
Kommersiële ooie R 3,310

Overvaal Club Auction
Overvaal Club Auction

 

Overvaal Klub Kampioenskappe

Grand Champion Ram

Groot Kampioen Ram & Reserwe Groot Kampioen Ram - Corlee Stoet

Grand Champion Ewe

Groot Kampioen Ooi - Gerune Stoet

Grand Champion Ewe

Groot Kampioen Ooi - Gerune Stoet & Reserwe Groot Kampioen Ooi - Corlee Stoet

Senior Champion Ram

Senior Kampioen Ram - Corlee Stoet & Reserwe Senior Kampioen Ram - Rossville Stoet

 

Senior Champion Ewe

Senior Kampioen Ooi & Reserwe Senior Kampioen Ooi - Corlee Stoet

Junior Champion Ram

Junior Kampioen Ram & Reserwe Junior Kampioen Ram - Corlee Stoet

Junior Champion Ewe

Junior Kampioen Ooi - Gerune Stoet

Reserve Junior Champion Ewe

Reserwe Junior Kampioen Ooi - Hageland Boerdery

 

 


Ile de France 2017 Skoue

 

 

Ile de France Nasionale Kampioenskappe Uitslae

Maandag, 29 Mei 2017

OOIE

Reserwe Junior Kampioen – JC 16 015 - Johan Roarty
Junior Kampioen – JC 16 006 – Jancor Stoet

Reserve Senior Kampioen – JC 15 183 – Jancor Stoet
Senior Kampioen – GE 13 050 – Corlee Stoet

Reserve Supreme Kampioen - JC 16 015 - Johan Roarty
Supreme Champion - JC 16 006 – Jancor Stoet

RAMME

Reserve Junior Kampioen – WH 15 028 – Gerune Stoet
Junior Kampioen – GNF 16 043 – Corlee Stoet

Reserve Senior Kampioen – HFG 14 014 – Corlee Stoet
Senior Kampioen – JC 14 046 – Jancor Stoet

Reserve Supreme Kampioen - GNF 16 043 – Corlee Stoet
Supreme Kampioen - JC 14 046 – Jancor Stoet

 


BEOORDELAARS

Mark Gietzmann
Willie Oosthuizen
Johan Erasmus

 

Grand Champion Ewe -

Groot Kampioen Ooi

Grand Champion Ram -

Groot Kampioen Ram

Reserve Grand Champion Ewe -

Reserwe Groot Kampioen Ooi

Reserve Grand Champion Ram -

Reserwe Groot Kampioen Ram

 

Reserve Senior Champion Ewe

Reserwe Senior Kampioen Ooi

Reserve Senior Champion Ram

Reserwe Senior Kampioen Ram

Reserve Junio Champion Ram

Reserwe Junior Kampioen Ram

Senior Champion Ewe

Senior Kampioen Ooi

 

Jancor Stoet van Amersfoort het die Reserwe Interras kampioen ooi (JC16006) en Reserwe Interras kampioen ram (JC14046) vertoon tydens die 2017 Royal skou

Reserve Supreme Champion Ewe -

Reserwe Interras Kampioen Ooi

Reserve Supreme Champion Ram -

Reserwe Interras Kampioen Ram

 

 


 

Royal Skou

26 Mei - 04 Junie 2017
Pietermaritzburg

Slaglam Kompetisie

ILE DE FRANCE toon staal in slaglam kompetisie tydens 2017 Royal skou.

Corlee Stoet van Schweizer-Reneke behaal 3de plek enkellam op die hoef bo 49kg

Johan Roarty van Kinross behaal
- 5de plek enkellam op die hoef bo 40kg
- Reserwe kampioen slaglam op die hoef
- Naaswenner in die Europese enkel-slaglam aan die haak.

Regina en Wilco Harmse (RCH Stoet) van Ermelo behaal
- 1ste en 3de plek groep van 4 lammers op die hoef bo 49kg
- 2de plek enkel lam op die hoef bo 49kg
- 1ste plek groep van 4 lammers op die hoef bo 40kg
- 3de plek algeheel enkel lam op die hoef
- Europese en algehele enkel-kampioenslaglam aan die haak.
- Die kampioenlam van 23,3kg is tydens die karkas veiling verkoop vir n allemintige R1350/kg aan die Oyster Box Restaurant in Durban.

‘n Totaal van 146 lammers was ingeskryf vir die kompetisie.

 -
 -
 -
 -
 -

 

Fotos

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 

Dokumente

Program
Skou Reëls & Skou Klasse 
Royal Show Verblyf

 


 

Nampo 2017

16-19 May 2017
Bothaville

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 


 

Lichtenburg Skou Uitslae

Ooie
Res Junior- en Grootkampioen, Corlee Stoet
Junior- en Grootkampioen, Corlee Stoet
Res Seniorkampioen, JC Roarty
Seniorkampioen, Corlee Stoet

Ramme
Res Juniorkampioen, JC Roarty
Juniorkampioen, Corlee Stoet
Res Senior- en Grootkampioen, Gerune Stoet
Senior- en Grootkampioen, Corlee Stoet

Beoordeelaars
Wimpie Rossouw
Johann van der Walt

Ringmeester
Luan van der Walt

 

Borge
Monsanto
Molatek
Opti Voere
Tau Voere
Cipla Agrimed

Lichtenburg Show
Lichtenburg Show
Lichtenburg Show
Lichtenburg Show
Lichtenburg Show
Lichtenburg Show
Lichtenburg Show

 


Ile de France 2016 Skoue

Standerton Skou

15 - 17 September 2016
Standerton

Senior Kampioen & Groot Kampioen Ram - Jancor

Senior Kampioen & Groot Kampioen Ram

Jancor

Reserwe Senior Kampioen Ram - Corne Dry

Reserwe Senior Kampioen Ram

Corne Dry

Junior Kampioen & Reserwe Groot Kampioen Ram - Gert

Junior Kampioen & Reserwe Groot Kampioen Ram

Gert

Senior Kampioen Ooi & Groot Kampioen Ooi - Johan Roarty

Senior Kampioen Ooi & Groot Kampioen Ooi

Johan Roarty

Junior Kampioen Ooi - Jancor

Junior Kampioen Ooi

Jancor

Junior Kampioen Ram & Reserwe Junior Kampioen Ram -

Junior Kampioen Ram & Reserwe Junior Kampioen Ram

Kampioen Karkas - Regina Harmse van RCH Ile de France Stoet – wenner van kapioenlam op die hoef, Kampioengroep op die hoef, Kampioenkarkas asook Kampioengroep karkasse.

Kampioen Karkas

Regina Harmse van RCH Ile de France Stoet – wenner van Kampioenlam op die hoef, Kampioengroep op die hoef, Kampioenkarkas asook Kampioengroep karkasse.

Standerton Show -

Standerton Show

Standerton Show -

Standerton Show

Standerton Show -

Standerton Show

Standerton Show -

Standerton Show

Standerton Show -

Standerton Show

 

Royal Skou

27 Mei - 05 Junie 2016
Pietermaritzburg

 

Ermelo Skou

02 - 05 Maart 2016
Ermelo

 -
 -
 -
 -

 

© Ile de France. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Ile de France.