051 410 0900   june@studbook.co.za  

Ile de France Skaaptelersgenootskap Toekennings

 

2018 Toekennings

1. BESTE KUDDE:  1 – 50

AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Goud – Elcil
Silwer – geen toekenning
Brons – geen toekenning

2. BESTE KUDDE:  51 - 150

AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Goud – FJ van Wyk
Silwer – WH van Huyssteen
Brons – CJ le Roux

3. BESTE KUDDE 151 +

AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Goud - RCH Ile de France Stoet - RC Harmse
Silwer - GW vd Linde
Brons - Corlee IDF Stoet

4. BOER VAN DIE JAAR
Ter uitbouing van die Ile de France ras en lojale toewyding

Goud -  Corlee IDF Stoet
Silwer - RCH Ile de France Stoet - RC Harmse
Brons - Gerune Familie Trust


 5. TELER VAN DIE JAAR
Platinum toekenning vir uitsonderlike kudde-aantekeningspraktyke en teling

RCH Ile de France Stoet - RC Harmse

 6.  SA STAMBOEK 2018

Elite kleinveestoetkudde van die jaar –  Elzé Ile De France stoet 

Ile de France Awards 2018

 


2018 Keurderskursus

Keurderskursus was gehou op 17 Februarie te Boereplaas Vakansie-oord, Vryburg
Kursusleier: Willie Oosthuizen
21 Kursusgangers, 13 persone het die eksamen afgelê, waarvan 4 persone suksesvol die kursus voltooi nl.:

GJ du Plessis, Rudi Nel, Willem van Huyssteen en Louresa Erasmus

 -
 -
 -
 -
 -

2017 Toekennings

1. NUWE TELER IN DIE GENOOTSKAP

BG Boerdery – SH Groenwald
Mnr. HA Geldenhuys
Mnr. IW Hartley


2. MERIETE SERTIFIKATE

VOLHARDING AS TELER (10 JAAR)

Brons
Eldorado Stoet – AJ Nel (10 jaar)

 
VOLHARDING AS TELER (15 JAAR)

Silwer
Elzé Stoet – EL van Rooyen & ML Smit
JE Sloan


3. OORKONDE - ERE-LID

WJ Rossouw  – ONONDERBROKE UITSTAANDE EN ONBAATSUGTIGE DIENSLEWERING AAN DIE ILE DE FRANCE GENOOTSKAP


4. NASIONALE KAMPIOENSKAP UITSLAE 2017

Results can be seen under SHOWS


5. BESTE KUDDE:  1 – 50
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Bixoflash – GAM Engelbrecht – Brons
Mid-waters – WJ Rossouw – Silwer
Elcil – CM Jasper - Goud

 
BESTE KUDDE:  51 - 150
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Roarty Stoet –  J Roarty – Brons
Gatsak – EG Woest en Sanvuuren – SJF Jansen van Vuuren - Silwer
Leandoux – CJ le Roux - Goud

BESTE KUDDE 151 +
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Gerune – TG Erasmus – Brons
Van der Linde – GW van der Linde – Silwer
Denvor – TA Clarke – Silwer
RCH Ile de France Stoet – RC Harmse – Goud


6. BOER VAN DIE JAAR
Ter uitbouing van die Ile de France ras en lojale toewyding

CFM Dry - Brons
TG Erasmus - Silwer
GW van der Linde - Silwer
RC Harmse – Goud


7. TELER VAN DIE JAAR
Platinum toekenning vir die uitsonderlike kudde-aantekeningspraktyke en teling

RCH Ile de France Stoet - RC Harmse

 

New Breeder  - IW Hartley

Nuwe Teler

IW Hartley

Persistence as Breeder 15 Years - Eddie Sloan

Volharding as Teler 15 Jaar

Eddie Sloan

WJ Rossouw Erelid

Oorkonde Erelid

WJ Rossouw

National Show Award - Corlee Stud

Nasionale Skou Toekenning

Corlee Stud

National Show Award - Gerune Stud

Nasionale Skou Toekenning

Gerune Stud

Best Herd 151+ Gold - RCH Ile de France<br>RC Harmse

Beste Kudde 151+ Goud

RCH Ile de France
RC Harmse

Best Herd 151+ Silver - Van Der Linde Stud<br>GW van der Linde

Beste Kudde 151+ Silwer

Van Der Linde Stud
GW van der Linde

Best Herd 151+ Silver - Denvor Stud<br>TA Clarke

Beste Kudde 151+ Silwer

Denvor Stud
TA Clarke

Best Herd 151+ Bronze - Gerune Stud<br>TG Erasmus

Beste Kudde 151+ Brons

Gerune Stud
TG Erasmus

Farmer of the Year Gold - RC Harmse

Boer van die Jaar Goud

RC Harmse

Farmer of the Year Silwer - TG Erasmus

Boer van die Jaar Silwer

TG Erasmus

Farmer of the Year Silwer - GW van der Linde

Boer van die Jaar Silwer

GW van der Linde

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings

2017 Awards -

2017 Toekennings


2017 Keurderskursus

Keurderskursus was gehou op 18 Februarie te Boshuevel, Muldersdrift
Kursusleier Wimpie Rossouw
25 Kursusgangers, 7 persone het die eksamen afgelê, waarvan 3 persone suksesvol die kursus voltooi nl.:
Cyril Jasper
Johan Fouche
Wilco Harmse

 -
 -
 -
 -

2016 Toekennings

NUWE TELER IN DIE GENOOTSKAP
Mnr. T de Wit
Mnr. D.D. Du Plessis
Mr. KJ Foster
Mnr. PG Odendaal
Van Zyl Broers Stoetery
De Jager IDF Stoet
 

BEOORDELAARS
Die volgende lede het in 2016 hulle beoordelaarskursus geslaag en kwalifiseer as Senior Beoordelaars:
Flip Snyman
Johan Roarty
 

MERIETE SERTIFIKAAT - VOLHARDING AS TELER (10 JAAR)
Brons
RC Harmse (10 jaar)
JM Maritz (10 jaar)
 

REKORDPRYS BEHAAL VIR DRAGTIGE VROULIKE DIER
MW 15 0001 @ R40 000
Wimpie Rossouw
 

BESTE KUDDE: 1 – 50 aktiewe ooie
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP
Cyril Jasper – Brons
Belinda van Vuuren – Silwer
Jeanette de Bruyn – Goud

BESTE KUDDE: 51 – 150 aktiewe ooie
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP
Hageland Boerdery (Flip de Bruyn) – Brons
Mavonne Stoet (Magda Pienaar) - Silwer
Elzé Stoet (Elzette van Rooyen & Maria Smit) – Goud

BESTE KUDDE 151+ aktiewe ooie
Geruné Familie Trust (Gerrit Erasmus) – Brons
Uitblink Stoet (Henk Möller) – Silwer
RCH Ile de France Stoet (Regina Harmse) – Goud
 

SPESIALE EERBEWYS TOEGEKEN AAN:
June Glenda Wiid – VIR 20 JAAR ONONDERBROKE UITSTAANDE EN ONBAATSUGTIGE DIENSLEWERING AAN DIE ILE DE FRANCE GENOOTSKAP

BOER VAN DIE JAAR
Ter uitbouing van die Ile de France ras en lojale toewyding

Harry Meyer- Brons
Bossie Clarke- Silwer
Gerrit Erasmus – Goud
Regina Harmse - Goud
Gert van der Linde – Goud
 

ALGEHELE WENNER - TELER VAN DIE JAAR
Toekenning vir uitsonderlike kudde-aantekeningspraktyke en teling
RCH ILE DE FRANCE STOET (REGINA HARMSE)

New Breeder

Nuwe Teler
Mnr. T de Wit

 -

Senior Beoordelaar
Mnr. J Roarty

 -

Volharding as Teler - 10 Jaar
RC Harmse (Brons)

 -

Rekord Prys vir Dragtige Vroulike Dier
MW 15-0001 for R40 000

 -

Beste Kudde 1-50
C Jasper (Brons)

 -

Beste Kudde 51-150
Mavonne Stud (Silwer)

 -

Beste Kudde 51-150
Elze Stud (Goud)

 -

Beste Kudde 151+
Gerune Familie Trust (Brons)

 -

Beste Kudde 151+
RCH Ile de France (Goud)

 -

Spesiale Toekenning 20 Jaar Diens
June Wiid (Sekretaresse)

 -

Boer van die Jaar
H Meyer (Brons)

 -

Boer van die Jaar
B Clarke (Silwer)

 -

Boer van die Jaar
Gerrit Erasmus (Goud)

 -

Boer van die Jaar
Regina Harmse (Goud)

 -

Boer van die Jaar
Gert van der Linde (Goud)

 -

Teler van die Jaar
Regina Harmse (Platinum)

 -

Ile de France President
Gerrit Erasmus

 -

Serimonimeester

Gert van der Linde


2015 Toekennings

Die toekennings is gedoen op grond van ware kuddedata soos dit op die Intergis in Augustus 2015 beskikbaar was.
 
BOER VAN DIE JAAR: –  TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE RAS EN LOJALE TOEWYDING
 
A) Goud – TG Erasmus
B) Silwer – RC Harmse
C) Silwer - GW van der Linde
D) Brons – WH Oosthuizen
 
 
TELER VAN DIE JAAR: –  TOEKENNING VAN VOORTREFLIKHEID VIR UITSONDERLIKE KUDDE-AANTEKENINGSPRAKTYKE EN TELING.
 
Kudde meer as 160 ooie
A) Goud – RCH Ile de France Stoet – RC Harmse
B) Silwer – Geruné Familie Trust – TG Erasmus
C) Brons – Elzé stoet – EL van Rooyen & ML Smit
 
Kudde tussen 50 en 160 ooie
A) Goud – MJ Liebenberg
B) Silwer – French Alliance – Andrew Austin
C) Brons – Magda Pienaar
 
Kudde minder as 50 diere
A) Goud - CM Jasper
B) Silwer - Mej. J de Bruyn
C) Brons - Bixoflash CC – GAM Engelbrecht

© Ile de France. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Ile de France.