051 410 0900   june@studbook.co.za  

Ile de France Skaaptelersgenootskap Vakkundige Dienste

 

Hiermee word u vriendelik ingelig oor die dienste en kontak persone van Stamboek en Sekretariaat om alle ongeruimdhede uit die weg te ruim.

DIE ONDERSTAANDE AFDELINGS DIEN AS ‘N VINNIGE VERWYSINGSBRON:

 
1. S.A. STAMBOEK:  Vakkundige dienste

Dit is die taak van hierdie afdeling om SA Stamboek se doelstellings ten opsigte van dienslewering uit te voer. Die werksaamhede van die afdeling behels tegniese- en vakkundige advies aan telersgenootskappe en hul lede, asook aan die INTERGIS. Hierbenewens kontroleer die afdeling die in- en uitvoere van genetiese materiaal, bestuur die prosesse verbonde aan ouerskap verifikasie, reik perde paspoorte uit en is genootskappe behulpsaam met die saamstel van skou- en veilingskatalogusse. Die programmeringsdiens van SA Stamboek ressorteer onder die Afdeling: Vakkundige Dienste. Die afdeling het 'n personeel komponent van 4 persone.


2. S.A. STAMBOEK:  Skou-en Veilingskatalogusse

Daar bestaan verskeie verskillende formate vir veilingskatalogusse wat uit die data van die INTERGIS saamgestel kan word. In sommige gevalle staan personeel van die Afdeling genootskappe by om sulke katalogusse saam te stel. Skou katalogusse word op versoek, in samewerking met die betrokke telers- en skou genootskap, saamgestel.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za.

3. S.A. STAMBOEK:  Data-onttrekking en -verwerking

Die afdeling staan telersgenootskappe by met die ontleding van hul inligtingsbehoeftes en die ontwerp en implementering van programme om hul data behoeftes aan te spreek. Die Afdeling onderneem gereeld ad hoc data-ontleding vir telersgenootskappe in gevalle waar hulle unieke behoeftes in hierdie verband het.

Vir navrae in hierdie verband kontak Herman Labuscahgne by (051) 410 0900 of per e-pos by herman@studbook.co.za

4. S.A. STAMBOEK:  Programmering diens

Die afdeling is verantwoordelik vir die generasie van verslae en ander versoeke wat die genootskappe sal help om hulle werk en diens te vergemaklik en verbeter.

Vir navrae in hierdie verband kontak Herman Labuschagne by (051) 410 0900 of per e-pos by herman@studbook.co.za

5. S.A. STAMBOEK:  Publikasies

Die afdeling is verantwoordelik vir verskeie publikasies van die SA Stamboekvereniging, te wete die SA Stoetteler tydskrif, SA Livestock Breeding en die Handleiding vir Stoettelers.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za

6. S.A. STAMBOEK:  Finansies

Estelle Hattingh – vir enige navrae oor Stamboek rekeninge (051-4100 900) of e-pos by estelle@studbook.co.za

7. S.A. STAMBOEK:  Registrasies

Hierdie afdeling is verantwoordelik vir alle Ile de France navrae bv. oordragte, kansellasies, registrasies, navrae oor dier/e ens.

Andrea Pieterse – hanteer alle navrae oor registrasies/oordragte/kansellasies ens. (051-4100914) of e-pos andrea@studbook.co.za
Herman Labuschagne - Hoof van Registrasie afdeling (051-4100 900) of e-pos herman@studbook.co.za

8. SEKRETARIAAT

Sekretariaat is verantwoordelik vir lede administrasie bv. korrespondensie, ledegelde en lede administrasie.  Navrae oor diere registrasie en sertifikate moet aan Stamboek gerig word.   

Lede administrasie word deur die kantoor gedoen: 

 • Sorteer en distribusie van pos
 • Bywoning van vergaderings asook neem van Notules.  Opstel en tik van Agendas en Notules.
 • Direkte skakeling met telers/lede
 • Tik, liasseer en distribusie van dokumente en korrespondensie
 • Opstel van nuusbriewe
 • Bespreek van promosie artikels asook rekordhouding daarvan
 • Reël van spyseniering vir Algemene Jaarvergaderings en Raadsvergaderings
 • Hantering van alle skriftelike korrespondensie en telefoniese navrae
 • Algemene Kantoor administrasie
 • Reël van Nasionale Kampioenskappe en inskrywings
 • Voorsien die nodige dokumente aan Raadslede en telers/lede van informasie
 • Reël van Boeredae, Inligtingsdae, Inspekteurs en Beoordelaars kursusse
 • Reël van funksies
 • Grondwetlike wysigings
 • Beplanning van reklamemateriaal soos naamborde, klere en joernale
 • Wees behulpsaam met Nasionale Veilings

Chris Els – Sekretariaat Bestuurder (051-4100 963) of e-pos by chris@studbook.co.za

une Wiid – Senior Sekretaresse vir die Ile de France Genootskap / Charolais Beestelersgenootskap / Suiwel Switser Beestelersgenootskap / Romagnola Beestelersgenootskap (051-4100 953) of june@studbook.co.za of idf@studbook.co.za.

9. FINANSIES VAN SEKRETARIAAT

Yvonne Binding – hanteer alle krediteure van Genootskappe (051-4100 960) of e-pos yvonneb@studbook.co.za
Eleanor de Jager – hanteer alle debiteure van Genootskappe (051-4100 962) of e-pos eleanor@studbook.co.za

 

SA STAMBOEK: Tegniese Adviseurs:

 

Rampie de Wet     083 6316 040 rampie@studbook.co.za  Bloemfontein 
Siebert Vermeulen 082 5484 608 siebert@studbook.co.za   Bloemfontein 
Gerdus de Klerk    072 691 3600 gerdus@studbook.co.za Bloemfontein
Dolf Cloete 082 6603 266 dolf@studbook.co.za    Vryburg  
Andries Riekert  082 4650 671 andries@studbook.co.za    Pretoria   
Thalia Brameld   071 4931 111 thalia@studbook.co.za  Pretoria
Chanelle Steenekamp 072 8364 108 chanelle@studbook.co.za Wes-Kaap 
Isolde Viljoen 079 4072 708 isolde@studbook.co.za   Port Elizabeth     
Sarah Roberts  076 7247 907 sarahdane@studbook.co.za Pietermaritzburg 

 
Indien u nog enige navrae het, moet asb nie huiwer om die kantoor te skakel nie.

© Ile de France. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Ile de France.