051 410 0900   june@studbook.co.za  

Ile de France Skaaptelersgenootskap Fooie Struktuur


2018 Finansiële Jaar Eindig 31 Desember

Geboorte Kennisgewing Boek (Stam Boek voorsien boek)  
Intree Fooi R 200
Ledegeld R 1 800
Botswana Ledegeld R 500
Bemarking R 350
Terug Datering Fooi Lidmaatskap
Maksimum 5 jaar (per dier)
R 100
Handleiding vir Stoettelers R 100
Geboorte Aanmeldings - Manlikk & Vroulik Gratis
Registrasie Sertifikaat - Manlik & Vroulik Gratis
Herinstelling R 35
Inspeksie Fooi
ooreenkoms tussen teler en keurder vir reis- en verblyf - riglyn R3-00 / km heen-en-weer
R3 p/km
Grondwet Gratis
Oordragte Gratis
Uitgebreide Stamboom R 30
Laat geboortes
(na 90 dae)
R 10
Honorarium: President
(per maand)
R 500

 

Raadslede

Reiskoste van Raadsvergaderings: Raadslede R 3.50 p/km
Dag Fooi Bywoning van Raadsvergadering R 250
Verblyfkoste van Raadsvergadering R 500

 

Nampo

Dag Fooi Raadslede en Werkers R 150
Reiskoste: Raadslede R 3-50 p/km

 

Per Kapita Fooi - Glyskaal

Dag oud en ouer soos op 1 Jan

Diere getal minder as 100 R 18.00
Diere getal tussen 100 - 200 R 16.00
Diere getal bo  200  R 14.50
Diere getal meer as 1000 R 13.00

 

Veiling Katalogusse

Veilings Katalogus Gratis (Indien veiling onder beskerming van die Genootskap aangebied word)

1% kommissie betaalbaar aan Genootskap indien ‘n Algehele Uitverkoping of Nasionale Veiling onder die beskerming van die Genootskap aangebied word

½% kommissie betaalbaar aan Genootskap indien ‘n Produksie-,Groep- en Klub veiling plaasvind onder die beskerming van die Genootskap

 

Bankbesonderhede

ILE DE FRANCE GEMEENSKAP
Standard Bank
Rekening Nommer:  041184017
Takkode:  055534
Bloemfontein

First National Bank
Rekening Nommer:  62165001753
Takkode:  230137
Tak: College Court
Bloemfontein


S.A. STAMBOEK
Standard Bank
Rekening Nommer:  041191358
Takkode:  055534
Bloemfontein

 

 

AFLAAIBARE DOKUMENTE

# Naam Beskrywing
1. Invoer & Uitvoer Tariewe 2016 - 2017 Department of Agriculture, Forestry & Fisheries
2. Bestelvorm vir Beestoetse Unistel (pdf)
3. Unistel Cattle Testing Meer inligting (pdf)
4. Unistel Geneeskundige Laboratoriums Meer inligting (pdf)
5. SA Stamboek Tariewe Registrasie Dienste 2018-2019
6. Clinomics Pryslys 2019 *.pdf formaat (228kb)
 

  Links kliek die dokument naam om oop te maak of Regs kliek die dokument naam en kies Save Target as... om die dokument af te laai.
 

© Ile de France. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Ile de France.