051 410 0900   june@studbook.co.za  

Ile de France Skaaptelersgenootskap Fooie Struktuur


2018 Finansiële Jaar Eindig 31 Desember

Geboorte Kennisgewing Boek (Stam Boek voorsien boek)  
Intree Fooi R 200
Ledegeld R 1 800
Botswana Ledegeld R 500
Bemarking R 350
Terug Datering Fooi Lidmaatskap
Maksimum 5 jaar (per dier)
R 100
Handleiding vir Stoettelers R 100
Geboorte Aanmeldings - Manlikk & Vroulik Gratis
Registrasie Sertifikaat - Manlik & Vroulik Gratis
Herinstelling R 35
Inspeksie Fooi
ooreenkoms tussen teler en keurder vir reis- en verblyf - riglyn R3-00 / km heen-en-weer
R3 p/km
Grondwet Gratis
Oordragte Gratis
Uitgebreide Stamboom R 30
Laat geboortes
(na 90 dae)
R 10
Honorarium: President
(per maand)
R 500

 

Raadslede

Reiskoste van Raadsvergaderings: Raadslede R 3.50 p/km
Dag Fooi Bywoning van Raadsvergadering R 250
Verblyfkoste van Raadsvergadering R 500

 

Nampo

Dag Fooi Raadslede en Werkers R 150
Reiskoste: Raadslede R 3-50 p/km

 

Per Kapita Fooi - Glyskaal

Dag oud en ouer soos op 1 Jan

Diere getal minder as 100 R 18.00
Diere getal tussen 100 - 200 R 16.00
Diere getal bo  200  R 14.50
Diere getal meer as 1000 R 13.00

 

Veiling Katalogusse

Veilings Katalogus Gratis (Indien veiling onder beskerming van die Genootskap aangebied word)

1% kommissie betaalbaar aan Genootskap indien ‘n Algehele Uitverkoping of Nasionale Veiling onder die beskerming van die Genootskap aangebied word

½% kommissie betaalbaar aan Genootskap indien ‘n Produksie-,Groep- en Klub veiling plaasvind onder die beskerming van die Genootskap

 

Bankbesonderhede

ILE DE FRANCE GEMEENSKAP
Standard Bank
Rekening Nommer:  041184017
Takkode:  055534
Bloemfontein

First National Bank
Rekening Nommer:  62165001753
Takkode:  230137
Tak: College Court
Bloemfontein


S.A. STAMBOEK
Standard Bank
Rekening Nommer:  041191358
Takkode:  055534
Bloemfontein

 

 

AFLAAIBARE DOKUMENTE

# Naam Beskrywing
1. Invoer & Uitvoer Tariewe 2016 - 2017 Department of Agriculture, Forestry & Fisheries
2. Bestelvorm vir Beestoetse Unistel (pdf)
3. Unistel Cattle Testing Meer inligting (pdf)
4. Unistel Geneeskundige Laboratoriums Meer inligting (pdf)
5. SA Stamboek Tariewe Registrasie Dienste (pdf)
 

  Links kliek die dokument naam om oop te maak of Regs kliek die dokument naam en kies Save Target as... om die dokument af te laai.
 

© Ile de France. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Ile de France.