051 410 0900   june@studbook.co.za  

Ile de France Sheep Breeder's Society Awards

 

2018 Awards

1. BEST HERD:  1 – 50
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Gold – Elcil
Silver – geen toekenning
Bronze – geen toekenning

2. BEST HERD:  51 - 150
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Gold – FJ van Wyk
Silver – WH van Huyssteen
Bronze – CJ le Roux

3. BEST HERD 151 +
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Gold - RCH Ile de France Stoet - RC Harmse
Silver - GW vd Linde
Bronze - Corlee IDF Stoet

4. FARMER OF THE YEAR
Ter uitbouing van die Ile de France ras en lojale toewyding

Gold -  Corlee IDF Stoet
Silver - RCH Ile de France Stoet - RC Harmse
Bronze - Gerune Familie Trust


5. BREEDER OF THE YEAR
Platinum toekenning vir uitsonderlike kudde-aantekeningspraktyke en teling

RCH Ile de France Stoet - RC Harmse

 

 6.  SA STUDBOOK 2018

 Elite Smallstock herd of the year –  Elzé Ile De France stud 

Ile de France Awards 2018

 


2018 Inspectors course

On 17 February an Inspectors course was held at Boereplaas Holiday Resort, Vryburg
Course leader: Willie Oosthuizen
21 Attendees, 13 persons participated in the exams, of which only four passed: 

GJ du Plessis, Rudi Nel, Louresa Erasmus and Willem van Huyssteen

 -
 -
 -
 -
 -

2017 Awards

1. NEW BREEDER IN THE SOCIETY

BG Boerdery – SH Groenwald
Mnr. HA Geldenhuys
Mnr. IW Hartley


2. MERIT CERTIFICATE

PERSISTENCE AS BREEDER (10 YEARS)

Brons
Eldorado Stoet – AJ Nel (10 jaar)

 
PERSISTENCE AS BREEDER (15 YEARS)

Silwer
Elzé Stoet – EL van Rooyen & ML Smit
JE Sloan


3. OORKONDE - ERE-LID

WJ Rossouw  – ONONDERBROKE UITSTAANDE EN ONBAATSUGTIGE DIENSLEWERING AAN DIE ILE DE FRANCE GENOOTSKAP


4. NATIONAL CHAMPIONSHIPS 2017

Results can be seen under SHOWS


5. BEST HERD:  1 – 50
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Bixoflash – GAM Engelbrecht – Brons
Mid-waters – WJ Rossouw – Silwer
Elcil – CM Jasper - Goud

 
BEST HERD:  51 - 150
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Roarty Stoet –  J Roarty – Brons
Gatsak – EG Woest en Sanvuuren – SJF Jansen van Vuuren - Silwer
Leandoux – CJ le Roux - Goud

BEST HERD 151 +
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Gerune – TG Erasmus – Brons
Van der Linde – GW van der Linde – Silwer
Denvor – TA Clarke – Silwer
RCH Ile de France Stoet – RC Harmse – Goud


6. FARMER OF THE YEAR
Ter uitbouing van die Ile de France ras en lojale toewyding

CFM Dry - Brons
TG Erasmus - Silwer
GW van der Linde - Silwer
RC Harmse – Goud


7. BREEDER OF THE YEAR
Platinum toekenning vir die uitsonderlike kudde-aantekeningspraktyke en teling

RCH Ile de France Stoet - RC Harmse

 

New Breeder  - IW Hartley

New Breeder

IW Hartley

Persistence as Breeder 15 Years - Eddie Sloan

Persistence as Breeder 15 Years

Eddie Sloan

WJ Rossouw Erelid

Oorkonde Erelid

WJ Rossouw

National Show Award - Corlee Stud

National Show Award

Corlee Stud

National Show Award - Gerune Stud

National Show Award

Gerune Stud

Best Herd 151+ Gold - RCH Ile de France<br>RC Harmse

Best Herd 151+ Gold

RCH Ile de France
RC Harmse

Best Herd 151+ Silver - Van Der Linde Stud<br>GW van der Linde

Best Herd 151+ Silver

Van Der Linde Stud
GW van der Linde

Best Herd 151+ Silver - Denvor Stud<br>TA Clarke

Best Herd 151+ Silver

Denvor Stud
TA Clarke

Best Herd 151+ Bronze - Gerune Stud<br>TG Erasmus

Best Herd 151+ Bronze

Gerune Stud
TG Erasmus

Farmer of the Year Gold - RC Harmse

Farmer of the Year Gold

RC Harmse

Farmer of the Year Silwer - TG Erasmus

Farmer of the Year Silwer

TG Erasmus

Farmer of the Year Silwer - GW van der Linde

Farmer of the Year Silwer

GW van der Linde

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards

2017 Awards -

2017 Awards


 

2017 Inspectors course

On 18 February an Inspectors course was held at Boshuevel, Muldersdrift
Course leader: Wimpie Rossouw
25 Attendees, 7 persons participated in the exams, of which only three passed: 
Cyril Jasper, Johan Fouche and Wilco Harmse

 -
 -
 -
 -

2016 Awards

NEW BREEDER IN THE SOCIETY

Mnr. T de Wit
Mnr. D.D. Du Plessis
Mr. KJ Foster
Mnr. PG Odendaal
Van Zyl Broers Stoetery
De Jager IDF Stoet
 

BEOORDELAARS

Die volgende lede het in 2016 hulle beoordelaarskursus geslaag en kwalifiseer as Senior Beoordelaars:
Flip Snyman
Johan Roarty
 

MERIT CERTIFICATE PERSISTENCE AS BREEDER (10 YEARS)
 

Brons
RC Harmse (10 jaar)
JM Maritz (10 jaar)
 

RECORD PRICE FOR PREGNANT EWE

MW 15 0001 @ R40 000
Wimpie Rossouw
 

BEST HERD: 1 – 50 active ewes
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Cyril Jasper – Brons
Belinda van Vuuren – Silwer
Jeanette de Bruyn – Goud

BEST HERD: 51 – 150 active ewes
AS BLYK VAN WAARDERING VIR DIE MEDEWERKING AS TELER TER UITBOUING VAN DIE ILE DE FRANCE SKAAPTELERSGENOOTSKAP

Hageland Boerdery (Flip de Bruyn) – Brons
Mavonne Stoet (Magda Pienaar) - Silwer
Elzé Stoet (Elzette van Rooyen & Maria Smit) – Goud

BEST HERD 151 + active ewes

Geruné Familie Trust (Gerrit Erasmus) – Brons
Uitblink Stoet (Henk Möller) – Silwer
RCH Ile de France Stoet (Regina Harmse) – Goud
 

SPECIAL AWARD FOR:

June Glenda Wiid – VIR 20 JAAR ONONDERBROKE UITSTAANDE EN ONBAATSUGTIGE DIENSLEWERING AAN DIE ILE DE FRANCE GENOOTSKAP
 

FARMER OF THE YEAR
Ter uitbouing van die Ile de France ras en lojale toewyding

Harry Meyer- Brons
Bossie Clarke- Silwer
Gerrit Erasmus – Goud
Regina Harmse - Goud
Gert van der Linde – Goud
 

OVERALL WINNER - BREEDER OF THE YEAR
Toekenning vir uitsonderlike kudde-aantekeningspraktyke en teling

RCH ILE DE FRANCE STOET (REGINA HARMSE)

New Breeder

New Breeder
Mnr. T de Wit

 -

Senior Beoordelaar
Mnr. J Roarty

 -

Persistence as Breeder 10 Years
RC Harmse (Bronze)

 -

Record Price for Pregnant Ewe
MW 15-0001 for R40 000

 -

Best Herd 1-50
C Jasper (Bronze)

 -

Best Herd 51-150
Mavonne Stud (Silver)

 -

Best Herd 51-150
Elze Stud (Gold)

 -

Best Herd 151+
Gerune Familie Trust (Bronze)

 -

Best Herd 151+
RCH Ile de France (Gold)

 -

Special Award 20 Year Service
June Wiid (Secretary)

 -

Farmer of the Year
H Meyer (Bronze)

 -

Farmer of the Year
B Clarke (Silver)

 -

Farmer of the Year
Gerrit Erasmus (Gold)

 -

Farmer of the Year
Regina Harmse (Gold)

 -

Farmer of the Year
Gert van der Linde (Gold)

 -

Breeder of the Year
Regina Harmse (Platinum)

 -

Ile de France President
Gerrit Erasmus

 -

Master of Ceremonies
Gert van der Linde


2015 Awards


The awards were based on real flock information as it was available on the INTERGIS in August 2015.
 
FARMER OF THE YEAR:  – AWARD FOR EXPANDING THE ILE DE FRANCE BREED AND LOYAL COMMITMENT

A) Gold – TG Erasmus
B) Silver – RC Harmse
C) Silver - GW van der Linde
D) Brass – WH Oosthuizen

 
BREEDER OF THE YEAR:  – AWARD OF EXCELLENCE FOR EXCEPTIONAL FLOCK AND   BREEDING PRACTICES.

Herd more than 160 ewes

A) Gold – RCH Ile de France Stud – RC Harmse
B) Silver – Geruné Familie Trust – TG Erasmus
C) Brass – Elzé Stud – EL van Rooyen & ML Smit

Herd between 50 and 160 ewes

A) Gold – MJ Liebenberg
B) Silver – French Alliance – Andrew Austin
C) Brass – Magda Pienaar

Herd less than 50 animals

A) Gold - CM Jasper
B) Silver - Mej. J de Bruyn
C) Brass - Bixoflash CC – GAM Engelbrecht

© Ile de France. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Ile de France.